image_printپرینت خبر

کمال ترابی با بیان اینکه ضوابط ساخت و ساز در بناهای تاریخی شهر از برنامه های حوزه شهرسازی است، گفت: بناهای تاریخی را مرجع کشوری تائید کرده و بر این اساس شهرداری برای چنین بناهایی مجوز ساخت نمی دهد و باید حریم این بناها نیز رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه عین بنای تاریخی باید حفظ شود، افزود: مرجع ذی‌صلاح مداخله، سازمان میراث فرهنگی است. بنای تاریخی نوسازی نمی شود چراکه هویت و اصالت یک شهر است. بنایی هم اگر در حریم آثار تاریخی باشد که از طریق میراث فرهنگی طی مراحل حل شده و به شهرداری ابلاغ شده، به عنوان حریم اثر تاریخی شناخته می شود.

ترابی گفت: حریم بنای تاریخی از سازمان میراث فرهنگی استعلام می شود و اینکه این بنای حریم بنای یتاریخی چند طبقه باشد و نمای ان چگونه باشد، سازمان میراث فرهنگی تعیین می کند.

وی ادامه داد: بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال ۹۱، محدوده بافت تاریخی تبریز مشخص شده و ماه قبل نیز این محدوده ابلاغ شده است. بافت تاریخی ضابطه مشخص و مدون ندارد و اگر مشکلی پیش می آید، ناشی از این حوزه است.

رئیس اداره کنترل و نظارت بر ضوابط و مقررات و سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز عنوان کرد: طرح های توسعه شهری از جمله طرح تفصیلی و طرح جامع در نهادهای بالادستی تهیه و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می شود و شهرداری مجری این قوانین است.

وی گفت: دیدگاه شهرداری تبریز به بافت تاریخی، درآمدی نیست؛ بلکه دیدگاهی مبتنی بر احیا و بازگرداندن اصالت بنا و بافت تاریخی است و بر این اساس مصوبه ای در شهرداری وجود دارد که اگر بنایی تاریخی به هتل یا مسافرخانه تبدیل شود، صد درصد از عوارض شهرداری معاف است.