image_printپرینت خبر

مدیرکل بهزیستی فارس در مراسم آغاز به کار دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی گفت: فعالیت رصد آسیب‌های اجتماعی و عوامل سبب شناختی در کشور این امکان را به برنامه ریزان اجتماعی می‌دهد که با توجه به وضعیت موجود و سیر تغییرات این عوامل، برنامه‌های اجتماعی موثرتری را برای پیشگیری از بروز و کنترل آسیب‌های اجتماعی طراحی و اجرا کنند.

سید محمدصادق کشفی‌نژاد افزود: برابر بند ۴ جزء الف ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت باید نسبت به تدوین نظام‌نامه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت ها اقدام کند و نظام نامه جامع رصد نیز موضوع سامانه رصد اجتماعی را در زمره وظایف بهزیستی قرار داده است.

مدیرکل بهزیستی فارس با تاکید بر اهمیت افتتاح این دبیرخانه، خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع این طرح تاکنون ۹۳۰۰ پرسشنامه در فارس برای بررسی جامعه پنهان آسیب‌های اجتماعی تکمیل و بررسی شده است.

کشفی‌نژاد گفت: شناخت وضعیت موجود، شناخت علل ایجاد کننده آسیب‌ها، ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه، طراحی و اجرای برنامه‌های کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها، ترسیم وضعیت آسیب‌های اجتماعی در آینده و امکان پیشگیری از شیوع آنها از مزایای این طرح است.

 

 

منبع: ایسنا