image_printپرینت خبر
شهردار منطقه ۹ با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز،اکیپ های نظارتی ویژه نوروز معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه ۹ به صورت مرتب و مستمر در سطح حوزه استحفاظی این شهرداری حضور دارند.

بهرام نسیانی افزود: در راستای تقویت اکیپ های نظارت بر تخلفات ساختمانی، نیروهای ستادی این منطقه بر اساس برنامه زمانبندی شده در کنار همکاران معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه حضور دارند.

شهردار منطقه ۹ رصد سطح حوزه استحفاظی منطقه از حیث ساخت و سازهای غیر مجاز و اقدام به موقع پرسنل تخلفاتی معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه۹ در پیشگیری و ممانعت از این ساخت و سازها را از مهم ترین اثرات این اقدام برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز لباس پرسنل تخلفاتی معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹ به دوربین های فیلمبرداری کوچک با هدف رصد آنلاین اقدامات پرسنل تخلفات به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه و همچنین تجهیز خودروهای پرسنل تخلفاتی به سیستم GPS  با هدف رصد آنلاین موقعیت جغرافیائی و مکانی خودروهای تخلفاتی، از دیگر اقداماتی است که در این راستا اجرا شده است.