image_printپرینت خبر

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن گفت: ماموران یگان حفاظت، ۶۵۰ مترمربع زمین‌های ملی در روستای آبرود را از یک متصرف پس گرفتند.

علی داودی افزود: متصرف این قطعه زمین را بدون توجه به قوانین و مقررات، احداث و تصرف گردیده بود.

وی از شهروندان عزیز خواست در صورت مشاهده تصرفات غیرقاتونی اراضی ملی با سامانه های امداد جنگل و مرتع به شماره های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ تماس بگیرند.