image_printپرینت خبر

 تراب محمدی در جلسه مدیران بازرسی مناطق و سازمان های شهرداری تبریز اظهار کرد: با تلاش همکاران بازرسی و معاونت برنامه ریزی و همچنین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر ادارات و مناطق شهرداری تبریز سامانه شفافیت در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد.

او افزود: علاوه بر سامانه شفافیت، سامانه های املاک، ماشین آلات، شهرسازی و ماده ۱۰۰ و چک نیز در دستور کار ادارات مرتبط قرار دارد که در سال جدید مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

او بهره برداری از سامانه شفافیت را گامی به سوی شهر هوشمند خواند و گفت: سامانه شفافیت باعث کاهش حضور فیزیکی شهروندان در ادارات مختلف شهرداری تبریز خواهد شد و به جای کاغذ و پرونده، امور مختلف به صورت سیستمی پیش خواهد رفت.

تراب محمدی در عین حال تاکید کرد: رونمایی از سامانه شفافیت در کاهش فساد اداری نیز آثار بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و شهرداری شیشه ای به معنای واقعی کلمه به واقعیت تبدیل می شود.

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره نقش نظارت و بازرسی در سلامت اداری گفت: با وجود دستگاه های نظاتی و نیروهای خدوم و زحمتکش، نباید مشکلی در امور اداری کشور ما وجود داشته باشد و همه باید با وجدان کار و خدمت به مردم را وظیفه خود بدانند.

او همچنین با اشاره به ویژگی های یک بازرس موفق، تصریح کرد: بازرس باید شجاع، نترس، باشهامت و با تدبیر باشد اما در ابتدا ورود به یک موضوع، سعی کند با دادن مشاوره موضوع را حل و برطرف نماید.

او اضافه کرد: اداره کل بازرسی شهرداری تبریز در حال احصا و شناسایی منافذ و حفره های احتمالی فساد در هر مجموعه شهرداری است و با این رویکرد خواهیم توانست به جای پیگیری هرگونه فسادی، از بروز آن پیشگیری کنیم.

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز تشریح کرد: بازرسین محترم با در نظر گرفتن کرامت انسانی و اخلاق مداری و در عین حال قانون مداری با شفافیت و صداقت و صبر و تدبیر و مطالعه پرونده های سعی در حل مشکل و پیشگیری از وقوع موارد شبهه انگیز باشند و سلامت اداری را تضمین کنند.

در پایان این جلسه مسئول سامانه ۱۳۷ معرفی شد.