image_printپرینت خبر

علیرضا ایمانلو در مراسم رونمایی این طرح گفت: با همکاری بخش خصوصی، از افراد داوطلب به وسیله کیو آر کد (QR) ثبت نام خواهد شد تا برای آموزش فرهنگ سازی و ترویج مدیریت صحیح مصرف آب در قالب طرح حامی آب کمک کنند.

وی ادامه داد: افراد بعد از ثبت نام و ساماندهی در قالب کارگاه های آموزشی، مطالب مورد نیاز را آموزش می بینند و با حضور در بین مردم، مساجد، مدرسه ها و دانشگاه ها در در فرهنگ سازی و ترویج مدیریت صحیح مصرف آب قدم های خوبی برخواهند داشت تا در آینده با کمبود آب مواجه نباشیم.