image_printپرینت خبر

محمدرضا صالحی با بیان اینکه نتایجی که از فاز دوم به دست آمد چه از حیث ایمنی زایی و چه از حیث اثربخشی بسیار امیدوارکننده بود، افزود: اگر وزارت بهداشت طی هفته های آتی تاییدیه های لازم را صادر کند یک تحول و افزایش قابل توجهی در واکسیناسیون عمومی اتفاق می‌افتد.

صالحی با بیان اینکه با شرکت دارویی شفافارمد برنامه داریم به زودی روی زنان باردار و افراد ۱۲ تا ۱۸ سال نیز مطالعه کنیم، افزود: امیدواریم با انجام این مطالعات از اوایل سال تحصیلی نوجوانان هم واکسینه شوند.