image_printپرینت خبر

محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: در شرایط کنونی فضای شهری و شهروندان بیش از همه نیازمند فضای شاد و پرنشاط بوده تا دوران پر دغدغه روزهای مقابله با شیوع کرونا را به سلامت سپری کنند.
وی با بیان اینکه تغییر فصل و آمدن بهار بهترین بهانه برای ایجاد فضای نشاط شهری است، اظهار داشت: عوامل فضای سبز علی رغم تعطیلات نوروزی، برای حفظ شادابی و نظافت فضاهای سبز شهری با رعایت شرایط بهداشتی، به صورت مستمر در تلاش هستند.
سلیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای زیباسازی منطقه افزود: آبیاری گلکاری ها، نورپردازی المان ها، تنظیف فضای سبز و سرویس های بهداشتی، رنگ آمیزی مالچ ها و تقویت گلکاری ها، از جمله اقداماتی بوده که در این ایام در سطح پارک ها و معابر اصلی منطقه در حال اجرا است.
وی یادآور شد: در استقبال از فصل بهار ۲۵ هزار جعبه بنفشه و ۲۵هزار گلدان شب بو آماده سازی شده که در راستای زیباسازی فضای سبز منطقه کاشته شد.
شهردار منطقه هفت همچنین با اشاره به اینکه از بذرهای گل همیشه بهار، کوکب، جعفری و گل صبا نیز در فضای سبز وپارکهایاین منطقه استفاده شده است، گفت: فصل بهار بذر امید را در دل طبیعت می رویاند و ما نیز با الهام از این نو شدن بایستی با طبیعت همراه باشیم.