دکتر سید حیدر محمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: داروخانه ها موظف هستند سهمیه انسولین خود را صرفا در سامانه تیتک ثبت کرده و به فروش برسانند که با ثبت دارو در سامانه، فروش غیرمنطقی و خارج از چارچوب حذف می شود.
وی افزود: در آینده نیز با همکاری داروخانه‌ها عرضه بخش زیادی از داروهای گران قیمت که ارزبری بالایی دارند به تدریج براساس ثبت در سامانه تیتک صورت خواهد گرفت؛ به این منظور در فاز بعدی داروهایی همچون ریتالین و IVIG نیز با الزام ثبت در سامانه تیتک عرضه می‌شوند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در برنامه داریم که سهمیه داروخانه هایی که انسولین را در سامانه ثبت نمی‌کنند، قطع شود و در مراحل بعدی سایر اهرم های قانونی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده بکار گرفته شود.
وی افزود: برای کنترل بیشترداروهای گران‌قیمت و وارداتی که مشمول ارز دولتی، یارانه و یا بیمه می شوند، به تدریج همین سازوکار پیاده می شود تا ضمن نظارت بیشتر بر عرضه این داروها، از ایجاد کمبودهای احتمالی جلوگیری شود.