image_printپرینت خبر
علیرضا اصغری، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با اعلام این خبر تصریح کرد : در جهت ارج نهادن به زحمات سفیران پاکیزگی ( فعالین حوزه بازیافت پسماند ) در سطح کلانشهر تبریز و برنامه ریزی های صورت گرفته جهت گسترش کمی و کیفی طرح اجرای تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری با همکاری بخش خصوصی ٣۵٠ دستگاه وانت خودرو ساماندهی گردیده و در این کلانشهر به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی گفت : از سال گذشته برنامه ریزی برای ساماندهی فعالین حوزه بازیافت پسماندهای شهری در این سازمان آغاز و در همین راستا از ابتدای سال تا کنون بیش از ٣۵٠ مورد ساماندهی خودرویی و نیز شاغلین این حوزه انجام پذیرفت.

علیرضا اصغری در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ساماندهی تفکیک‌کنندگان پسماندهای شهری تاکید کرد : با توجه به حساسیت شغلی صنعت بازیافت و احتمال آسیب‌های بهداشتی و ایمنی برای فعالین این حوزه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در صدد است تا با همکاری بخش خصوصی نسبت به شناسایی این افراد اقدام و خدمات مختلف بهداشتی، فرهنگی و معیشتی از سوی بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری تبریز به آنها ارائه گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد : طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری نیازمند همکاری و هماهنگی کلیه افراد شاغل در حوزه بازیافت پسماند و تفکیک در سطح شهر می‌باشد که این مهم در کنار آموزش شهروندی از سوی سازمان در جهت تفکیک پسماندهای تولیدی در خانواده ها، خواهد توانست تا ضمن کاهش حجم پسماند تولیدی، نسبت به حفظ محیط زیست اقدام نماید.