image_printپرینت خبر

مرتضی موحدنیا اظهار کرد: شفاف سازی وضعیت تمامی پیمان ها، مناقصات و پروژه های شهرداری تبریز در این سامانه به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه از مهمترین اقدامات شهرداری تبریز طی سال های گذشته است تا هدفگذاری رفع فساد اداری محقق شود.

وی همچنین با بیان اینکه شفاف سازی را از نظام اداری و سرمایه انسانی شهرداری تبریز آغاز کرده ایم، گفت: پروژه راه اندازی سامانه خدمات پرسنلی (ps) توانست مدیریت و کنترل نظام اداری را از ورود و خروج کارکنان تا بهبود سیستم آموزش ضمن خدمت و افزایش بهره وری ریل گذاری مجدد کند.

موحد نیا یاد آور شد: در این دوره مدیریتی توانسته ایم برنامه راهبردی پنج ساله و چشم انداز ۱۲ ساله شهرداری تبریز را تدوین و به تصویب برسانیم تا برنامه محوری سرلوحه همه اقدامات ما باشد.

او بیان کرد: یکی از احکام برنامه پنج ساله شهرداری تبریز موضوع مهم شفافیت در عملکرد است و در همین راستا سامانه شفافیت در رفع موانع حصول اهداف کلی برنامه راهبردی پنج ساله به کمک مدیریت کلان شهرداری تبریز می آید.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز عنوان کرد: سامانه شفافیت ویترین شاخص های کمی و کیفی برنامه راهبردی پنج ساله به شمار می رود و امیدواریم شهروندان بر اساس این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد بودجه ای و سالانه شهرداری تبریز در کنار شهرداری تبریز باشند.