مصطفی سالاری اظهار کرد: طرح نسخه الکترونیک با سرعتی قابل قبول در حال پیشرفت است و شاهد افزایش استفاده از این سامانه در بین مراکز درمانی طرف قرارداد هستیم.

وی اضافه کرد: با پیشرفت کار و استفاده بیشتر از این سامانه اهمیت و ارزش آن نیز بیشتر می‌شود و بطور قطع نیازمند تلاش و جدیت بیشتر برای استقرار کامل سامانه نسخه الکترونیک در کشور هستیم.

سالاری از آمادگی این سازمان برای همکاری و استفاده از ظرفیت اپلیکیشن‌ها برای توسعه و تسهیل دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک خبر داد و گفت: امکان نسخه نویسی آفلاین و بسیاری خدمات دیگر با کمک اپلیکیشن‌ها قابل انجام است و بستر مناسب برای این کار بزودی فراهم می‌شود.

وی افزود: سامانه نسخه الکترونیک تکمیل و آماده بهره برداری است و هدف و اولویت فعلی ما ترغیب و تشویق مراکز درمانی طرف قرارداد برای استفاده از این سامانه است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی الزامی برای استفاده از سامانه نسخه الکترونیک ایجاد نکرده و در عوض با پرداخت منظم و بسیار سریع مطالبات مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، پزشکان و تمامی مراکز درمانی کشور را به استفاده از این سامانه تشویق می‌کند.