غلامرضا شریعتی در نخستین یادواره تولیدات مکتب شهید سلیمانی در گیت بوستان اهواز گفت: سردار سلیمانی نامش با مدافعان حرم پیوند خورد و هر فداکاری ای را به جان خرید تا به مرز ایران تیری اصابت نکند.

وی افزود: چه در روزی که سیلاب بعثی بر میهن ما عارض شد و چه در دورانی که سیلاب سلفی های خاورمیانه برای مخدوش کردن امنیت ایران آمد سردار سلیمانی در مقابل آنان ایستادگی کرد.

وی افزود: شهید سلیمانی در برابر دوست خاضع بود و در برابر دشمن خصم مغرور و دست و زبانش اسباب امنیت ما بود و آتش شرارتها را خاموش کرد و در نهایت در آتش شرارتی کور شهید شد.

استاندار خوزستان با یادآوری حضور سردار سلیمانی در استان در دوران سیل فروردین ۹۸ بیان کرد: او دست سیلاب زده ای را می بوسید و شانه به شانه سیل بندها می ایستاد.

شریعتی اظهار داشت: امیدوارم این یادواره طلیعه ای باشد برای استمرار این حرکت ارزشمند و علاقمندیم دبیرخانه دائمی این رویداد در خوزستان بماند.

در این مراسم نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند.