شناسایی انبار دپوی شکر و برنج در باقرشهر تهران
شناسایی انبار دپوی شکر و برنج در باقرشهر تهران

آساخبر : رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی انبار دپوی شکر و برنج در باقرشهر خبرداد و گفت: مقدار ۶۳۹ تُن شکر ایرانی و یک هزار تن و ۳۹۲ کیلوگرم برنج خارجی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان کشف و محل پلمپ و توقیف شد.

رهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی توضیح داد: طی بازدید کارگروه بازرسی از انبارها و سردخانه های شهرستان ری متشکل از معاون دادستان، ماموران پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، نماینده فرماندار شهرستان ری، از انبار «سلام» واقع در باقرشهر، مقدار ۶۳۹ تن شکر ایرانی و یک هزار تن و ۳۹۲ کیلوگرم برنج خارجی کشف شد.

وی افزود: پس از ارجاع پرونده به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، از مالکان دعوت و تحقیق بعمل آمد که آن ها  اعلام داشتند میزان موجودی کالاهای فوق به بازرسی اداره صمت شهرستان ری اعلام شده است.

 ولی پور گودرزی تصریح کرد: باتوجه به نیاز مردم و جامعه به مواد خوراکی موصوف و حجم بالای کالاهای دپو شده در انبار به علت عدم عرضه در سطح جامعه و فروشگاه ها، پرونده تحت نظارت و ارشادات بازپرس در حال پیگیری و رسیدگی است.