image_printپرینت خبر

آسا خبر/ شهر شاد شهری است مبتنی بر آرمان های یک جامعه دگر اندیش است که استفاده از ظرفیت های انسانی، بومی، طبیعی در کنار توجه به همه اقوام  از خصوصیات آن است و آرمانش احترام متقابل، توسعه متوازن و پایدار شهری با ساختاری زیبا و مردمانی با صفا و نیکو خصال است.

شهر شاد را می توان چنین هجا کرد:

ش: شهروند سالاری (متکی بر اهمیت بر آقایان و بانوان محترم)

ه: همدلی و هنر پروری (در کنار تعهد و تخصص)

ر: رفاه اجتماعی

ش: شادی و نشاط همگانی

ا: اشتغال زایی و درآمد پایدار

د: دگرگونی مبلمان شهری (مطابق استاندارد های روز)

  • شهر شاد شهری است که لبخند رضایت بر لبان مردم جاری است.
  • به تمام اقشار و تمام نقاط اهمیت داده می شود.
  • حس اعتماد سازی در مردم و در کارکنان اداره ها تقویت شده و همه برای آبادانی و رشد شهر تلاشی همه جانبه می کنند.
  • شهری که در آن شایسته سالاری و ارزش مداری سرلوحه تصمیمات و عزل و نصب ها شود.

ما باید بتوانیم در تفسیر قانون مردم را در نظر بگیریم و درک درستی از وضع موجود جامعۀ شهری داشته باشیم.بدانیم که در خیلی از نقاط این شهر مردم محروم و مظلومی زندگی می کنند که با دلی پاک به مسئولین و منتخبین خود اعتماد کرده اند و نیازمند دستگیری هستند. بنابراین مسئولین محترم اعم از منتخبین شورا، شهردار، بخشدار و دیگر عزیزان با نیاز سنجی دقیق تر برای مرتفع کردن مشکلات این مردم با صفا دست در دست هم دهند و روز به روز شاهد این پدیده باشیم که مردمی که بهترین هستند لایق بهترین ها هستند. از نظر بنده همه ی اعضای شورای شهر یک شهردار هستند. و همۀ مردم شورای شهر هستند. شهردار باید تعامل کامل با این اعضای محترم داشته باشد و با استفاده از انرژی بی وقفه خود و به کارگیری پتانسیل های درونی خود خلعت خدمتگزاری را بر تن کند و شبانه روز در جهت توسعه و رونق شهر و تحقق اهداف عالیه مد نظر شورای شهر و مردم تلاش کند. هدف بنده این است که علی آباد تبدیل شود به نگین درخشنده استان گلستان با توجه به پتانسیل بالای این شهر از نظر گردشگری و با توجه به خطی بودن این شهر و قرار داشتن در مسیر بین المللی ترانزیت، این شهر پتانسیل ها و قابلیت های ویژه ای را برای رسیدن به کمال و ایده آل های مطلوب تری دارد.خلاقیت ها می توانند گره گشای خیلی از این موارد باشند. شورای پویا و در کنار آن شهرداری مردمی و مناسب می توانند در حصول این نتیجه بسیار موثر باشند. از نظر بنده شهردار بازوی کمکی شورای شهر و یار هشتم شورا است. شهردار با تلاش، دوندگی، خلاقیت، استفاده از متد های روز در کنار شورای محترم می تواندرشد سریع تر و بهتری را برای شهر رقم بزند. کمبود بودجه و بدهی شهرداری و معضلات اقتصادی همیشه و در همه جا وجود داشته و دارد و سوال این است که آیا همینطور باید بماند؟ آیا این پتانسیل ها با عنوان کمبود بودجه و جمله ی (این ها عملی نیست) باید نادیده گرفته شوند؟ آیا نباید از خلاقیت ها و از افکار نخبگان از نیروی تجربه ی پیش کسوتان از سرمایۀ سرمایه داران و اسپانسر ها در حد مطلوب استفاده کرد؟ باید فعل خواستن را صرف کنیم چراکه انسان ها به لیاقت هایشان می رسند نه آرزوهای واهی شان.

ما انسانیم ما  می توانیم، ما خلیفه الله هستیم، ما همان موجودی هستیم که بولدوزر را اختراع کردیم تا کوه را که نماد استحکام است متلاشی کنیم. ما همانی هستیم که داریم موشک به کرات دیگری میفرستیم. ما ایرانی ها همیشه در جنگ ها و فناوری ها خلاقیت هایی داشته ایم که دنیا انگشت به دهان مانده. پس ما میتوانیم فقط باید بخواهیم. در بحث مدیریت نوین نیز باید استفاده از نخبگان و افراد مستعد و مجرب، کمیته های تخصصی، بانوان، جوانان، فرهیختگان، فعالان فرهنگی، مذهبی، و ورزشی سرلوحۀ کار قرار گیرد و همه ی مردم شهر فارغ از هر جناح بندی برای رشد و توسعه ی شهر و احقاق حقوق شهروندان ((دست در دست هم دهند تا شهر خویش را کنند آباد.))