image_printپرینت خبر

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ضمیر کابلوف در جریان نشست “باشگاه بحث والدای” اظهار کرد: تعداد زیادی استان و منطقه (در افغانستان) صرفا به خاطر اینکه نظامیان آمریکایی از آنها خارج شدند بدون عملیات رزمی به دست طالبان افتادند. این پروسه برای دوره ای ادامه پیدا خواهد کرد اما البته برای منافع دولت کابل یک فاکتور منفی است.

او در ادامه این اظهاراتش گفت: توازن سیاسی و نظامی در دست تغییر شکل پیدا کردن است، این به معنی تخریب حکومت نیست. طالبان هنوز قادر نیست مراکز اداری بزرگ را تصرف کند. با این حال من این احتمال که آنها به زودی بتواننند کنترل دو یا سه مرکز اداری را به دست بیاورند رد نمی کنم. اما آنها از نیروهای کافی برای تصاحب و نگهداری طولانی مدت استانهای بزرگ کشور برخوردار نیستند.

از سوی دیگر این فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اظهار کرد، جنبش طالبان علاقه ای به کشورهای همسایه افغانستان نداشته و مواردعبور غیرقانونی شبه نظامیان از مرزهای افغانستان به تاجیکستان یا ازبکستان مطرح نبوده است.

کابلوف به نشست باشگاه بحث والدای گفت: طالبان در مسائل داخلی درگیر است، آنها تنها کنترل مناطق نیروهای دولتی را به دست میگیرند، آنها علاقه ای به کشورهای همسایه ندارند.

به گفته این دیپلمات روس، شبه نظامیان طالبان تلاشی برای ورود به خاک تاجیکستان یا ازبکستان نکرده اند.

کابلوف تاکید کرد: ما دلیلی برای تردید در اینکه آنها مشغول به دستور کار داخلی هستند نداریم.

 

منبع: ایسنا