image_printپرینت خبر

بر اساس خبرهای منتشره در کانالها، ظاهرا بعضی از مشاورین روحانی نیز به او پیشنهاد دادند تا با توجه به تبعات سیاسی ادامه کار ظریف در وزارت خارجه برای آینده سیاسی روحانی خود رئیس جمهور اقدام به عزل ظریف کند.

رهبر معظم انقلاب امروز با اشاره تلویحی درباره فایل صوتی ظریف، بعضی حرفها را همان حرفهای دشمنان عنوان کردند که متاسفانه از زبان یک مسئول در جمهوری اسلامی بیان می شود.

یک کانال منتقد دولت هم مدعی شده ظریف امشب استعفای خود را به روحانی داده است. این خبر هنوز تایید نشده است.

 

منبع: اخبار انتخابات ۱۴۰۰