image_printپرینت خبر

محمدجواد ظریف در توئیتی نوشت: سفر به آسیای مرکزی را با دیدار فوق العاده از ترکمستان پایان دادم. دیدارهای گسترده، پرمحتوا و سازنده با رئیس جمهور بردی محمد اف و وزیر امور خارجه رشید مردوف. در خصوص گسترش روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و جهانی توافق نمودیم.

وی افزود: کشورهای آسیای مرکزی صرفا همسایگان ما نیستند؛ خویشاوندان ما هستند.

منبع: انتخاب