image_printپرینت خبر

ملک فاضلی با بیان اینکه بهتر است به جای جوانی جمعیت، تنظیم جمعیت را در نظر بگیریم، گفت: باید تنظیم جمعیت صورت گیرد که در جامعه در کنار افراد پیر، نیروی کار یا همان جوان ها نیز مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مدیران در دهه ۶۰ اظهار داشت: شاخص رشد جمعیت در آن زمان ۴٫۲ بود. آن زمان ابزار و توانایی در حد و اندازه ای نبود که بتوان به جامعه سرویس داده شود تا نسل توانمند از نظر اجتماعی امروز ساخته شود.

افزایش جمعیت با ابزار ممکن نیست

وی با تاکید براینکه تنظیم جمعیت نه با ابزار بلکه با آموزش و فرهنگ ممکن است و این وظیفه ما بود، گفت: متاسفانه در دهه ۶۰ تنها یک قالب را پیش بردیم و وجهه دیگر را ندیدیم. وقتی جمعیت را به تنهایی ببینیم و به تولید بی توجه باشیم، در نهایت جامعه آسیب می بیند و جمعیت خود را کم می کند چون توان اقتصادی ندارد و توان تولید را کم می کند.

1399072410241369421441604

این نماینده مجلس مطرح کرد: باید به این سوال جواب داده شود که چرا فرهنگ ازدواج که سنت پیامبر است نادیده گرفته می شود؟ در طرح جوانی جمعیت مشوق های اقتصادی در نظر گرفته شده که عالی و لازم است اما کافی نیست.

قشر مرفه مجبور به همراه می شود

فاضلی در این زمینه که مشوق ها تنها جامعه ضعیف را هدف قرار داده و فکری برای فرزندآوری قشر مرفه نشده است، اظهار داشت: جمعیت قشر ضعیف از غنی بیشتر است. قشر مرفه تفکر خاص خود را دارد. وقتی جامعه را در عمق توانمند کنیم و در عمق جامعه میزان زاد و ولد را بالا ببریم، به شرطی که به فکر توانمند کردن فرزندانشان هم باشیم، حتما اقشار غنی نیز به سمت فرزندآوری می روند و مشکل به خودی خود حل خواهد شد.

این پزشک در این باره که آیا مشوق ها ما را به این سمت می برد؟ توضیح داد: باید دید توان اجرای این مشوق ها را داریم یا خیر، باید توان کشور را برآورد کرد اما تا زمانی که مشکل اصلی کشور تامین آب است نمی توان به راحتی درباره اجرای مشوق ها اظهار نظر کرد، به طور مثال در حوزه انتخابیه بنده سراوان سیاست و برنامه ریزی آب به حدی اشکال دارد که اگر وزارت نیرو تا دو سال دیگر به مرکز شهرستان آب نرساند ۲۰۰ هزار نفر مجبور به مهاجرت می شوند، در حالی که به سادگی در ۸۰ کیلومتری آب داریم که اگر بارندگی نشود بدون اینکه اشکالی در سطح آب ایجاد شود تا ۵۰۰ سال سراوان را آب می دهد.

طرح بی اثر نیست اما یکجانبه است

وی تاکید کرد: طرح جوانی جمعیت می تواند به تنظیم جمعیت کمک کند، این طرح بی اثر نیست اما هم طرح یکجانبه است و هم قضاوت ها. ما باید جمعیت را متعادل کنیم، برای متعادل کردن جمعیت باید جامع نگر باشیم تا جمعیتی شاداب، شکوفا، متعهد و مولد داشته باشیم.