image_printپرینت خبر

مهدی فراهانی  گفت: این حادثه در ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه دیروز در دریاچه جوان قم رخ داده است.

معاون اورژانس ۱۱۵ قم گفت: پس از خروج جوان ۲۱ ساله قمی از دریاچه توسط عوامل آتش نشانی، کارشناسان فوریت های پزشکی با احیا قلبی و ریوی فرد غرق شده را به بیمارستان منتقل کرده اند که با وجود تلاش های فراوان کادر درمانی در بیمارستان، متاسفانه این جوان جان خود را از دست داد.

در سال ۱۳۹۳ نیز یک جوان دیگر قمی در این دریاچه غرق شده بود و به نظر می رسد اقدامات احتیاطی بیشتری در مورد این دریاچه مصنوعی باید در نظر گرفته شود. 

منبع: ایسنا