image_printپرینت خبر

از تمامی همکارانی که خود را واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر می‌دانند، تقاضا می‌شود نسبت به تکمیل و ارسال فرم پر شده پیوستی در قالب فایل ورد، به ایمیل abbas.ranjbar.shahrdar@gmail.com  تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ اقدام نمایند.

الف: شرایط عمومی

۱. دارا بودن شاخص‌های شخصیتی اعلام شده در فراخوان اعلام شده اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریز:

مدیر جهادی/ آشنایی با مسایل شهری/مقبولیت/شجاعت/انگیزه و توان خدمت/شورا باوری/عدالت‌محوری/پاکدستی/فسادستیزی/ابتکار/ شهروندمحوری/ نفوذناپذیری/غیرسیاسی و جناحی

۲. دارا بودن شرایط و شاخص‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی در یکی از حوزه‌های:

حاشیه‌نشینی/ حمل و نقل عمومی/محیط زیست/توزیع عادلانه امکانات شهری/مناسب‌سازی محیط/ ورزش/جذب سرمایه‌گذاری/شفافیت و فسادستیزی/ فرهنگ و هنر

ب: شرایط اختصاصی

۱. اشتغال در شهرداری تبریز یا یکی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه

۲. دارا بودن سابقه اشتغال در پست/سمت‌های کارشناسی، حداقل به مدت ۵ سال در شهرداری تبریز

۳. دارا بودن سابقه حداقل ۲ ساله در پست/ سمت‌های مدیریتی در شهرداری تبریز