image_printپرینت خبر

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی واگذار خواهد شد گفت: واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد و حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه ای  و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

مهندس میرمحسن موسوی با بیان اینکه نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی شش قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می شود ادامه داد: متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

وی بیان داشت: بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی است زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد .

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی افزود: متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیرساختها و سازه ها را در قالب زمان بندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند و متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداث شهرک کشاورزی گلخانه ای و دامپروی واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند ادامه داد: از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاء طرفین رسیده اخذ می گردد و صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مفاد ماده۶ اساسنامه موضوع بندهای الف، ب، ج، هـ، ز، وظایف هدایت، راهبری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساختها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی بر عهده این شرکت می باشد گفت: شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند و پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستاجرین جهت صدور پروانه تأسیس شهرک کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان (گلخانه ای) اقدام خواهد نمود.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود ادامه داد: شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست و هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

وی افزود : متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی می بایست ظرف مدت یکماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.

وی دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی، دوره آموزشی گذرانده شده (گواهینامه آموزشی مرتبط)، عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی که متقاضی را از دریافت تسهیلات منع نماید را از شرایط اختصاصی این فراخوان اعلام نمود و افزود: احراز توانایی مالی و ارائه صورتحساب و گواهی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها، سابقه فعالیتهای سرمایه گذاری، مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت و بومی استان بودن(ساکن در استان) از دیگر شرایط اختصاصی در این واگذاری می باشند.

مهندس موسوی با بیان اینکه متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ بمدت شش ماه ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس http://www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در محل سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی (اتاق ۴۶۸) و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)، نبش کوچه گیتا، پلاک ۸ ،دفتر مدیریت تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند افزود: لازم به ذکر است هر ۱۵ روز یکبار درخواستهای سرمایه گذاران جمع بندی و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به متقاضیان ابلاغ می شود.