image_printپرینت خبر

احمد وحیدی گفت: موضوع ما در قرارگاه کرونا طرح شهید سلیمانی بود که مورد تاکید قرار گرفت تا در راستای تقویت آن در چند مرحله‌ی شناسایی، قرنطینه، حمایت و واکسیناسیون با قدرت بیشتری جلو برویم.

وی ادامه داد: در مرحله شناسایی تست ها بیشتر می‌شود و  همچنین قرنطینه هوشمند شده و حمایت صنفی و شخصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نیاز باشد حمایت های بیشتری از مشاغل خواهد شد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا تصریح کرد: با توجه به سرعت بخشی واکسیناسیون آمادگی از سوی وزارت بهداشت وجود دارد تا مردم بدون محدودیت سنی برای واکسیناسیون مراجعه کنند تا به سرعت پایان واکسینه کردن مردم برسد.

وزیر کشور همچنین درباره معوقات کادر درمان گفت: پیگیری معوقات کادر درمان هستیم بخشی از این معوقات پرداخت شده و به طور نوبه ای پرداخت می شود.

وی درباره رفع محدودیت‌ها گفت: محدودیت های که می تواند برداشته شود شامل محدودیت های برخی از مشاغل است که با سرعت گرفتن واکسیناسیون می‌تواند برداشته شود همچنین در خصوص تردد های مرزی، کنترل و اخذ تست پی سی ار منفی در مبادی ورودی و خروجی همچنان ادامه دارد.

وحیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محدودیت تردد شبانه برداشته خواهد شد، گفت: تردد شبانه فعلا برداشته نمی شود ما به دنبال رفع محدودیت ها هستیم اما باید با کاهش فوتی و ابتلا همراه باشد همچنین باید مراقب باشیم که با پیک ششم مواجه نشویم. بنابراین نمی توانیم به یکباره محدودیت ها را برداریم.منع تردد شبانه در حال حاضر ادامه دارد.

وی گفت: درخصوص واکسن مشکلی نداریم واکسن وارد شده و با رفع محدودیت سنی انشالله واکسیناسیون با سرعت بیشتری پیش برود.

 

منبع: ایلنا