image_printپرینت خبر

ایرج شهین باهر در جلسه پایان سال مدیران شهرداری تبریز اظهار کرد: شهرداری یک سیستم بزرگ است که مدیران آن در تمامی حوزه ها نمره قبولی گرفته اند و این نه ادعای شخص من، بلکه بر اساس آمار و ارقام و شاخص های تعریف شده است.

او ادامه داد: ما در همه حوزه ها و بخصوص در بحث توسعه شهری، افزایش شاخص داشته ایم و شاید در بعضی حوزه ها هم کم کار کرده ایم اما همیشه اقداماتمان مثبت و رو به جلو بوده است و در این راه کسی را تخریب نکرده ایم.

شهردار تبریز عنوان کرد: در سال های گذشته بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری تبریز از تغییر کاربری فضای سبز بوده است که ما در دوره فعلی با وجود رکود اقتصادی، از این کار صرفنظر کرده ایم.

او افزود: در چنین وضع اقتصادی و شرایط کرونایی، ما تحقق بودجه ۱۰۰ درصدی داشته ایم. این در حالی است که شاید بعضی ها اعتقاد داشتند که شهرداری تبریز نمی تواند بودجه خود را تحقق بخشد.

ایرج شهین باهر اظهار کرد: امروز شهرداری مجموعه ای است که بدهی ندارد و حقوق های کارکنان خود را به موقع پرداخت می کند و همزمان پروژه ها هم فعال است.

او ادامه داد: ثبات مدیریتی که در دوره فعلی مدیریت شهری تبریز وجود دارد، در هیچ دوره ای نبوده است. ما کمترین تغییر را در سطح مدیران و معاونان داشته ایم و این باعث شده تا شهرداری تبریز با آرامش به فعالیت خود ادامه دهد.