image_printپرینت خبر

مارک زاکر برگ در توضیح این دستکش نوشته است که آزمایشگاه متا در حال توسعه و ساخت این دستکش مخصوص است تا کاربر بتواند زمانیکه در دنیای دیجیتال جسمی را لمس می‌کند بافت و فشار اجسام را حس کند.

متاورس فضای مجازی مشترکی است که کاربران از طریق اینترنت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.