مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: با افتتاح پروژه تبریز – سهند و زیر بار ترافیک رفتن این مسیر همکاری تمامی ارگان ها جهت هدایت صحیح مسافران ضروری است.

اصغر آدی بیگ ضمن اشاره به اینکه در محدوده تبریز تلاش داریم حمل و نقل ترکیبی به شکل استاندارد و برنامه ریزی شده اجرایی شود، گفت: ورود مسافران از شهرک های همجوار تبریز و هدایت صحیح آنها به محل های مورد نظر می تواند در نظم بخشی به ترافیک شهری موثر باشد.

او تصریح کرد: در این راستا و پیرو جلسات کمیته فنی سازمان و شورای ترافیک استان، خودروهای پیشنهادی ون شهرداری سهند در کنار ایستگاههای قطار شهری و ایستگاههای اتوبوس مسیر لاله برای استفاده از حمل و نقل ترکیبی مستقر خواهند شد.