image_printپرینت خبر

امروز بعدازظهر یک کارگاه پنبه زنی در نزدیکی بیمارستان هفت تیر دچار حریق شد.

مأموران آتش نشانی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات اطفا حریق به طول کامل انجام شد.

البته دود غلیظ ناشی از این آتش سوزی موجب نگرانی اهالی منطقه شده بود.