نشست جلال آل احمد از نگاه نویسندگان عرب، برگزار می‌شود
نشست جلال آل احمد از نگاه نویسندگان عرب، برگزار می‌شود

آساخبر : به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و خانه موزه سیمین و جلال نشست علمی جلال آل‌احمد از نگاه نویسندگان عرب برگزار می شود.

به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و خانه موزه سیمین و جلال نشست علمی جلال آل‌احمد از نگاه نویسندگان عرب برگزار می شود.

سخنرانان این نشست علی زائری (پژوهشکده‌ی مطالعات بین‌الملل کالیفرنیا)، ماجد مرهج رباط (دانشگاه واسط عراق)، احمد جاد (دانشگاه کانال سوئز مصر)، معصومه نعمتی‌قزوینی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و رضا توسلی (مدیر خانه-موزه‌ی سیمین و جلال) هستند.

این نشست همراه با بازدید مجازی از خانه – موزه‌ی سیمین و جلال است.

نشست علمی جلال آل‌احمد از نگاه نویسندگان عرب روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می شود.

لینک ورود به این نشست عبارتست از:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-p۳c-jmm