ایمان غنی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: به همت معاونت توسعه و برنامه ریزی شرکت واحد، دو دستگاه دوربین نظارت تصویری و سیستم پرسرعت شبکه ای در پایانه فرعی اختصاصی اتوبوسرانی در راه آهن و ایستگاه مسیر تندرو در میدان راه آهن نصب و تجهیز شد.

او افزود: این دوربین ها به منظور نظارت نامحسوس بر فعالیت ناوگان و ایجاد نظم بیشتر در سرویس دهی خطوط، آرام سازی سفر و افزایش ایمنی تردد ناوگان و مسافران محترم و نیز اتصال شبکه ای با سیستم مرکزی جامع نصب شد.

غنی زاده گفت: پیش از این، پایانه های میدان بسیج، شهید مطهری، خاقانی و ضلع شرقی و غربی پایانه محققی به سامانه دوربین های نظارت تصویری و ارتباط پرسرعت شبکه ای تجهیز شده بود.