شکراله سلمان‌زاده اظهار کرد: به منظور افزایش تعداد آزمایشات قابل انجام و ضرورت پاسخ دهی فوری به آزمایشات تشخیص ابتلاء به کووید ۱۹، دستگاه ترمال سایکلر اهدایی از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به ارزش ۱۰میلیارد ریال توسط شرکت پشتیبان در آزمایشگاه بخش ملکولی معاونت بهداشت نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این نخستین دستگاهی است که از سوی سازمان جهانی به دانشکده علوم پزشکی آبادان اهدا می‌شود و ظرفیت انجام آزمایش ۹۶ نمونه در هر نوبت را دارد.

وی تصریح کرد: پیش از این و در آغاز اپیدمی کووید ۱۹، آزمایشگاه تشخیص مولکولی دانشکده علوم پزشکی آبادان با بهره گیری از یک دستگاه که با مشارکت مالی سازمان منطقه آزاد اروند خریداری شده بود در محل معاونت آموزشی و تحقیقات این دانشکده فعالیت خود را دنبال می‌کرد.