image_printپرینت خبر

مهندس سید علی مختاری در جلسه تقدیر از همکاران روابط عمومی سازمان و شهرستان ها به جهت کسب رتبه برتر و پیشگام کشور که با حضور مهندس اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، به نقش مدیران سازمان ها و معاونین تاکید کرد و گفت: همانگونه که همکاران روابط عمومی در عرصه های مختلف و بخش های تخصصی در راستای اهداف سازمانی تلاش می کنند تا بیشترین ارتباط را با مردم ایجاد کنند و اخبار بخش کشاورزی را با روش های مختلف به صورت سمعی و بصری به جامعه اطلاع رسانی کنند، مدیران باید با هدایت ها و حمایت های خود دشواری ها را کاسته و راههای موفقیت را هموار کنند و با ایجاد انگیزه در همکاران روابط عمومی ، تلاش آنها را دوچندان کنند.

وی افزود: خدمت به خلق، خدمت به خداست و روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی با انتقال اطلاعات و اخبار به روز رسانی شده و دقیق به مردم و کشاورزان به وظیفه خود عمل می کنند و جامعه را آگاه می سازند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان به نقش مدیران در موفقیت روابط عمومی اشاره نموده و گفت: روابط عمومی قوی ، موفقیت سازمان را به همراه دارد .