image_printپرینت خبر

زهرا همتی اظهار داشت: بهزیستی استان ایلام از سال گذشته تاکنون ۳۹ کودک را در شیرخوارگاه و مرکز بی سرپرست و بد سرپرست استان پذیرش کرده است.

وی افزود: در حال حاضر در این مرکز ۱۰ کودک نگهداری می شوند.

مدیرکل بهزیستی ایلام تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۶۰ کودک در این مرکز پذیرش و ساماندهی شده که عمده علت ارجاع آنها بدسرپرستی است.

همتی بیان کرد: در این مرکز شیرخوارگاه و نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست استان تنها دست نوازش مددکاران است که شب و روز بر بالین این کودکان می‌ماند و محبت و عشق را نثارشان می‌کنند.

وی ادامه داد: این مراقبت قطعاً نیازمند کمک خیرین است.

 

منبع: مهر