image_printپرینت خبر

سید مصطفی هاشمی طبا در پاسخ به چرایی امتناع از حضور در صحنه رقابت انتخابات ۱۴۰۰ تصریح کرد: مسائل کشور در حد واندازه‌ای است که احساس می‌کنم در صورت حضور و انتخاب شدن نمی‌توانم مفید باشم. در حقیقت بنده در دوره‌های قبل فکر می‌کردم که می‌توانم مفید باشم اما در حال حاضر فکر نمی‌کنم موثر واقع شوم. همچنین معتقدم که فرد دیگری هم توان حل مسائل کشور را ندارد.

هاشمی طبا در خصوص راه حل مشکلات فعلی کشور خاطرنشان کرد: راه حل مشکلات دست ما نیست که بخواهیم در این مورد نظر بدهیم باید نگرش‌ها تغییر کند که در این مورد می‌توان گفت: صلاح مملکت خویش خسروان دانند، لذا بنده نمی‌دانم که چه اقداماتی باید صورت بگیرد اما از جانب خودم می‌توانم بگویم که توان حل مشکلات را ندارم.

منبع: مدارا