image_printپرینت خبر

عمار ایزدیار در حاشیه بازدید از نمایشگاه نقاشی کودکان برگرفته از داستان شاهنامه حکمیم ابوالقاسم فردوسی که در فرهنگسرای شاهد برپا شد، اظهار داشت: وقتی صحبت از جان و روح شهر در کنار جسم و کالبد شهر می‌کنیم، روشن است که فرهنگ و هنر به عنوان اصل و بنیان این روح و جان تلقی شده و با این ابزار فرهنگ و هنر است که می‌توان این روح و جان را طراوت و نشاط بخشید و تعالی داد تا تکامل پیدا کند.

 

رئیس کمیسیون شهر هوشمند اقتصاد شهری و مشارکت ها به نقش هنر در رشد و توسعه شهر اشاره کرد و افزود: اهمیت فرهنگ و هنر در مسیر رشد و تعالی یک جامعه بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این موضوع واقف هستند که فرهنگ و هنر اساس و بنیان یک جامعه را پی ریزی می کند.

 

ایزدیار بر ضرورت وجود نگاه فرهنگی صرف و عمیق نسبت به برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری در شهر تاکید و بیان کرد: امروز هم به لحاظ تکثر هنرمند و هم به لحاظ رونق رشته های مختلف هنر در کرج وضعیت خوبی داریم و با یک برنامه ریزی منسجم و حمایت مناسب می توان به خوبی از ظرفیت هنر و هنرمندان استفاده کرد.

 

وی با اشاره به اینکه فرهنگسراها و مکان‌های فرهنگی فعال در حوزه خانواده نقش بسزایی در آموزش موضوعات مختلف به اعضای خانواده دارد، تصریح کرد: شکوفایی و بارور کردن استعدادهای کودکان ، نسل جوان، زنان، مردان و پدران آینده با فعالیت چنین مراکزی باید در دستور کار مدیریت شهری قرار ‌گیرد.