image_printپرینت خبر

مینو محرز در پاسخ به این پرسش که وضعیت مجوز اضطراری واکسن کووبرکت به کجا رسید؟، گفت: نمی‌دانم. از امروز به بعد مشخص می‌شود. تمام مدارک از نظر علمی به وزارت بهداشت ارائه شده و باید آنها تصمیم بگیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اصرار دارید مجوز واکسن کووبرکت صادر شود؟، افزود: برای اینکه الان واکسن پیدا نمی‌شود. این واکسن هم اثرش خوب بوده و آماده است.

محرز گفت: اگر کشوری واکسن بفروشد کم کم می‌فروشند و کمبود است؛ وقتی واکسن کووایران آماده است و اثر دارد، باید زودتر شروع کنند.