image_printپرینت خبر

دکتر مهسا میردامادی افزود: در ابتدای شیوع ویروس کرونا در جهان نظریه‌های مختلفی در باره علل بودجون آمدن و انتقال آن مطرح شد اما با مطالعاتی که صورت گرفت و طبق  آخرین مقاله‌ای که ۲۰ روز پیش انتشار یافت، محققان تائید کردند این ویروس ساخته دست بشر و ناشی از خطای انسانی نیست و در طبیعت وجود دارد که ازطریق حیوان به انسان انتقال یافته است.

وی گفت: این نوع بیماری از دسته کرونا وایروس‌ها هستند که از سال ۲۰۰۴ شناخته شد و اولین همه‌گیری آن در قسمت شرق آسیا  دومین اپیدمی در خاورمیانه و سومین آن با عنوان کووید ۱۹ در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد.

میردامادی افزود: اپیدمی‌های قبلی این ویروس در قالب سارس و مرس بودند که در این مرحله بصورت  همه‌گیری جهانی در آمده و تبعات سنگینی برای بشریت در برداشته است.

وی گفت: این ویروس در طول مدت یک سال و نیم جهش‌های زیادی پیدا کرده و این ذات ویروس است و هنگامی که در جامعه ای بین انسان‌ها منتقل می‌شود پس از انتقال‌های مکرر شروع به جهش می‌کند.