image_printپرینت خبر

الشان هوشمندی یکی از راهکارهای موثر در صیانت از سرمایه ‌های محیط زیستی را فرهنگ ‌سازی عنوان کرد و گفت: برای نجات و حفظ محیط زیست از تهدیدات گوناگون ‌باید فرهنگ توجه به اهمیت و ارزش محیط زیست سالم بین آحاد مردم ایجاد و تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه طبیعت استان اردبیل به دلیل  هوای مطبوع و وجود گونه های گیاهی مختلف همواره مورد توجه گردشگران است، افزود: برای حفظ و نگهداشت این میراث ارزشمند باید با اقدامات اینچنینی فرهنگ سازی لازم انجام شود.

هوشمندی گفت: شاید هیچ یک از ما ندانیم با رها کردن زباله ها در طبیعت، ناخواسته چه بلایی بر سر محیط زیست می آوریم. بعضی از زباله ها آرام آرام در طبیعت تجزیه می شوند، بعضی دیگر نه تنها تجزیه نمی شوند، اثرات مخربی هم به طبیعت وارد می نمایند.

برای نجات طبیعت باید تا دیر نشده هرکس از خودش آغاز کند! چراکه نجات محیط زیست، نجات انسان است و طبیعت زباله دان ما نیست.