image_printپرینت خبر

فتاح پور در بازدید از پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب محله علی سیاه‌پوش، کوی شهید ستار زاده و کوچه خزان اظهار کرد: پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب محله علی سیاه‌پوش تبریز جزو پروژه‌های مهم این کلانشهر تبریز است که در عمق ۹ متری زمین در حال انجام است.

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب تبریز گفت: این پروژه مهم در حالی در شرف اتمام است که مردم منطقه مدت‌ها منتظر اجرای آن بودند.

فتاح پور گفت: پروژه احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب محلۀ یاد شده شامل لوله‌گذاری مجموعاً به طول ۳۸۵۵ متر به قطرهای ۳۱۵ میلی‌متر در خط اصلی و ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر در خطوط فرعی است که در عمق ۹ متری و به روش لوله رانی اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به توپوگرافی خاص منطقه و شیب منفی بین کوچه ها و کوی اصلی و اختلاف ارتفاع با خط اصلی حفاری جدید انجام می شود.

وی اضافه کرد: پروژه احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب در دو مرحله در حال انجام است که مرحله اول با ۸۰ درصد و مرحله دوم با ۳۰ درصد پیشرفت در دست اجراست.

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب تبریز ادامه داد: برای حفاری جدید که در عمق ۹ متری زمین انجام می شود ۷/۵ نیم میلیارد بودجه در نظر گرفته شده است و با اتمام آن ۳ هزار نفر از مردم منطقه، تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار خواهند گرفت.