بابک شریفی با اشاره پروژه رمپ خروجی یوسف آباد به پاسداران خبر داد و افزود: این پروژه در روزهای آتی با انجام تحویل زمین و تجهیز کارگاه عملیاتی خواهد شد.

او با اشاره به ضرورت احداث این پروژه برای کاهش مخاطرات عبور و مرور برای شهروندان و بالاخص ساکنان منطقه گفت: پیش بینی می شود با تملک ۸۳ واحد که اخیرا توسط شهرداری منطقه یک انجام شده است ، در آینده عملیات اجرایی توسط سازمان عمران صورت خواهد گرفت.

شریفی با اشاره به شروع پروژه های محوله به این سازمان افزود: پروژه رمپ یوسف اباد به پاسداران در محدوده شهرداری منطقه یک تبریز از پروژه های شریانی اصلی بوده و علاوه بر بعد ترافیکی و مسیر گشایی، بخشی از برنامه های تصویبی ستاد بازآفرینی شهری را نیز شامل می شود.