image_printپرینت خبر

محمد علی ابطحی در واکنش به مناظره امروز در توئیتی نوشت:

از وقتی مناظره ها رفته به پاسخ صرف مسائل اقتصادی، همه، شعارهای خوب را که مشاوران یاد داده اند کلیشه ای می خوانند.

دقت کردید هیچ یک از مخالفین دولت از ترامپ و تحریم هایش یاد نکرد.
 

پس لرزه های اولین مناظره انتخاباتی /هیچ کس یادی از ترامپ و تحریم ها نکرد

 

منبع: خبرآنلاین