image_printپرینت خبر

محمدباقر خوشنواز اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید فرزونده یکی از پروژه های مهم این منطقه است که در حوزه منطقه ۳ در حال احداث است.

او یادآور شد: تاکنون ۱۵۰میلیاردریال برای  احداث این تقاطع هزینه شده و در حال حاضر عملیات بتن ریزی پایه های پل در حال انجام است.

شهردار منطقه ۲ تبریز اعلام کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به سرعت انجام پروژه، پیش بینی می شود تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده حداکثر تا خرداد سال آینده به بهره برداری برسد و تقدیم شهروندان شود.

او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اجرای گسترده خدمات محله ای در سطح منطقه ۲ تبریز، تشریح کرد: در این راستا از ابتدای امسال تاکنون ۱۵هزار تن آسفالت اساسی و لکه گیری توزیع شده است.

خوشنواز افزود: جدول گذاری، پیاده روسازی، کف سازی، لوله گذاری و باکس گذاری از دیگر خدمات محله ای است که در سطح منطقه در حال انجام است.