image_printپرینت خبر

مسعود شکوهی با بیان این که «هدایت تحصیلی»، فرایند ارایه‌ خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش‌آموزان‌ است، اظهار داشت: این فرایند به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا ضمن آشنایی با استعدادها، علایق، ‌توانایی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی خویش، شاخه‌ها، رشته‌های تحصیلی و مشاغل مورد نیاز جامعه را بشناسند و براساس آن به صورت آگاهانه و آزادانه شاخه و رشته‌ تحصیلی مناسب خود را انتخاب کنند.

وی با یادآوری ملاک‌های هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در خصوص سه عامل مهم در هدایت تحصیلی تصریح کرد: بررسی‌های مشاوره‌ای (نمون‌برگ شماره ۶) فقط در حد توصیه به دانش‌آموز؛ عملکرد تحصیلی(نمون‌برگ شماره ۷) حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی رشته‌های: شاخه نظری (علوم تجربی، ‌ ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، ‌ معارف اسلامی) شاخه فنی و حرفه ای (صنعت، خدمات، کشاورزی، هنر) شاخه کار دانش (صنعت، خدمات، ‌ کشاورزی، هنر)؛ و ظرفیت رشته‌ها، امکانات و تجهیزات منطقه، ۳ عامل مهم در هدایت تحصیلی دانش آموزان هستند.