image_printپرینت خبر

داریوش نوین با اعلام این خبر گفت: با آغاز دور دوم کاشت گل و نهاده های گیاهی در فضاهای سبز سطح شهر تا کنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار انواع نشای گل کاشته شده است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اشاره به همت سازمان و واحدهای فضای سبز مناطق مبنی بر رسیدن به خوداتکایی در تولید گل و گیاه مورد نیاز فضاهای سبز شهر تصریح کرد: هدف گذاری سازمان رسیدن به مرحله خودکفایی در تولید گل و گیاه است که این امر، با تلاش مضاعف همکاران زحمتکش ما در واحد تولیدات سازمان و مناطق در آستانه تحقق است.
نوین در تشریح میزان گل و گیاه کاشت شده خاطرنشان کرد: واحدفضای سبز منطقه یک تا کنون ۲۱۰ هزار، منطقه سه ۱۵۰هزار، منطقه چهار .۱۲۷ هزار و منطقه پنج  ۲۳۵ هزار و ۸۱۵ بوته نشای گل در حوزه استحفاظی خود کاشته اند.
وی اضافه کرد: همچنین فضای سبز منطقه ۷ با کاشت ۲۰۰هزار ، منطقه ۸ با ۵۳۲هزار، منطقه ۹ با۲۲۰هزار و منطقه ۱۰ باکاشت ۱۵۵هزار بوته نشا گل، به زیبایی و سرسبزی شهر افزوده اند..
نوین با بیان اینکه طرح کاشت یک میلیون نهال تا پایان خرداد ماه ادامه خواهدیافت، تصریح کرد: بخشی از برنامه دور دوم کاشت  نیز به این مهم اختصاص یافته است.