شهنام عرشی افزود: روند کاهشی بروز و بستری بیماری کووید۱۹ در اکثر استانها همچنان ادامه دارد و به جز تعداد محدودی از استانها مانند مازندران که شیب نسبی صعودی دارد. شیب نمودار کرونا در اکثر مناطق کشور نزولی است، البته این وضعیت شکننده است به همین علت محدودیت تردد خودروها بین شهرها با پلاک غیر بومی همچنان برقرار است و محدودیت تردد خودرو از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح علاوه بر شهرهای نارنجی در شهرهای زرد نیز اجرا می شود.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش موارد ابتلا و بستری کرونا در کشور، در اکثر بیمارستانهای کشور بخش های بیمارستانی از حالت اشباع درآمده است و تعداد زیادی از بخش های بیمارستانی که قبل از اعمال محدودیت ها کاملا پر بودند،اکنون تخت خالی هم دارند، حدود ۴۰ درصد از موارد بستری بیماران کرونا کاسته شده است و حتی در برخی بیمارستانها که برخی بخش های بیمارستانی را به بخش کرونا تغییر کاربری داده بودند، این بخش ها تعطیل شده و به کاربری دیگری داده شده است.