کسب گواهینامه مدیریت پسماند توسط گاز آذربایجان شرقی
کسب گواهینامه مدیریت پسماند توسط گاز آذربایجان شرقی

آساخبر: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی اعلام کرد: شرکت گاز موفق به کسب گواهینامه مدیریت پسماند با اخذ امتیاز ممتاز در سطح دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی شد.

سیدرضا رهنمای توحیدی گفت: کسب گواهینامه با امتیاز ۹۴٫۵ از ۱۰۰ حاکی از اهتمام شرکت در راستای توسعه پایدار و اهداف مسئولیت های اجتماعی است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات شاخص این شرکت در حوزه مدیریت پسماند اظهار داشت: خرید و تجهیز خودرو حمل مرکاپتان جهت نقل و انتقال بشکه های پر و خالی پسماند ویژه مرکاپتان در ایستگاههای شرکت برای اولین بار در سطح شرکتهای گاز استانی، اجرای پایلوت موفق بوزدایی بشکه های خالی مرکاپتان با ازن در اشل صنعتی با ازناتورهای ۵ و ۳۰ گرم در ساعت ، خرید و نصب دستگاه کمپوستر برای تبدیل پسماند مواد غذایی به کود کمپوست، تامین بودجه برای احداث جایگاه مدیریت پسماند، جانمایی ظروف تفکیک و جمع آوری پسماند، انعقاد قرارداد فروش پسماندهای عادی با پیمانکار معتمد، جمع آوری و بوزدایی شش ماهه بشکه های خالی مرکاپتان، پخش و توزیع آب ژاول و جانمایی آن در ایستگاه ها، اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری ریزش مرکاپتان، مدیریت صحیح پسماند روغن سوخته مواد غذایی، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند، نمونه برداری از روغن های ترانس ضایعاتی شرکت و مدیریت صحیح آنها، جمع آوری پسماندهای الکترونیکی و تحویل به شرکت های مجوزدار، نمونه برداری از المنت فیلترها و ارائه برنامه مدیریت پسماند جدید برای آنها، تهیه نرم افزار مدیریت پسماند و تهیه گزارشات ۶ ماهه مدیریت پسماند از مهم ترین رویکردهای اجرایی در کسب این گواهینامه و ثبت افتخاری دیگر برای شرکت گاز استان بوده است.