image_printپرینت خبر

مهندس علی صیادی با بیان توصیه‌هایی جهت مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا گفت: ظهور شته و خسارت آن از حاشیه مزارع کلزا شروع و به داخل مزرعه روی بوته‌ها به صورت متراکم انتشار می‌یابد.

وی با بیان اینکه از اواخر فروردین ماه در مزارع کلزا آفات مهمی مانند شته کلزا از حاشیه مزارع کلزا آلودگی ایجاد می‌کنند گفت: کشاورزان با توجه به حساسیت کلزا به شته بهتر است ضمن پایش مزارع با کارشناسان حفظ نباتات همکاری کنند تا در کنترل این آفت تاخیری صورت نگیرد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند یادآور شد: چنانچه در مناطق آلوده مبارزه به موقع علیه این آفت قبل از گل صورت نگیرد خسارت زیادی به مزارع کلزا در مرحله گل وارد می‌شود لذا گل کلزا به خسارت شته حساس و کنترل شته مومی در این مرحله  سخت است و توصیه می شود در زمان آلودگی به شته دور آبیاری افزایش یابد و از مصرف کودهای اوره (ازته) جدا خودداری گردد وکلزا کاران باید توجه داشته باشند هنگامی که آفت شته مومی در مرحله قبل از گل در کلزا دیده می‌شود از سم کونفیدور استفاده کنند، اما بعد از مرحله گل دهی جهت جلوگیری از ریزش گل و حفاظت از حشرات گرده افشان، سم پریمور برای مبارزه با شته مومی توصیه می‌شود.

مهندس صیادی در پایان با بیان اینکه حتما کشاورزان به این نکته در انتخاب سم توجه کافی را داشته باشند و به منظور مبارزه اصولی با کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  مشورت کنند خاطر نشان کرد: تاکنون ۱۰هکتار از مزارع کلزای شهرستان به صورت لکه ای علیه شته مومی سم پاشی شده است.