image_printپرینت خبر

گزیده‌ای از سخنرانی جو بایدن در کنفرانس خبری امروز را بخوانید:

جمهوری‌خواهان باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند با ما کار کنند، یا کشور را با تفرقه مواجه سازند. رشد اقتصاد و تغییر زندگی مردم با تصویب طرح حمایتی رخ خواهد داد. درباره مهاجرت، حقیقت این است که چیزی تغییر نکرده است. دلیل انتخاب این زمان برای ورود به مرز، شرایط آب و هوایی مناسب است. دولت ترامپ تمام عناصر موجود برای برخورد با این مشکل را از بین برد. بودجه‌های مربوطه را حذف کرد. موضوع مهاجرت، هر سال اتفاق می‌افتد. شمار بسیاری از آنها بازگردانده می‌شوند. در دوره ترامپ، ۳۱ درصد آمار مهاجران افزوده شد، ایا این به خاطر آن بود که او انسان خوبی بوده است؟ هیچ کودکی نباید بیش از ۷۲ ساعت در مجتمع‌های نگهداری مرزی بمانند. ما در حال بازسازی ظرفیت مرزی هستیم اما ترامپ آنها را نابود کرد./