image_printپرینت خبر

خسرو آریان پور اظهار کرد: در این مدت ۷ هزار و ۷۵۶ انشعاب گاز شهری و روستایی در آذربایجان شرقی نصب شده است.

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان گفت: تا پایان مهر سال جاری، با نصب ۲ هزار و ۹۳۵ انشعاب شهری و نصب ۴ هزار و ۸۲۱ انشعاب در بخش روستایی، شمار انشعاب گاز نصب شده در سطح استان به ۶۸۷ هزار و ۷۹۵ مورد افزایش یافته است.

آریان پور با اشاره به پروژه های فعال گازرسانی در ۲۱۷ روستای استان افزود: مطابق برنامه زمانبندی، نصب انشعابات گاز بخش های روستایی در حال گازرسانی استان نیز در دستور کار حوزه بهره برداری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بازدیدهای ادواری از روند اجرای پروژه های گازرسانی، رسیدگی به امور پیمانکاران اجرایی از طریق برگزاری اتاق فکر، برگزاری جلسات مدوّن کنترل پروژه، تأمین مالی و کالایی پروژه ها و جلوگیری از رکود در اجرا، تسهیل در مراحل تسویه کالایی و اجرایی پیمان ها، ارزیابی پیمانکاران و بکارگیری نیروهای با صلاحیت و توانمند و… از مهم ترین اقدامات اجرایی در تحقق تعهدات گازرسانی در بخش روستایی می باشد.

آریان پور به جایگاه های CNG هم اشاره و تصریح کرد: امسال گازرسانی به ۷ جایگاه متقاضی گاز در برنامه اجرایی قرار داشته که به فراخور مجوزهای صادره مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان همچنین اظهار داشت: هم اکنون ۱۶۸ جایگاه CNG در سطح استان فعال است.