image_printپرینت خبر

رنگ قرمز خوش رنگی را می توان در سراسر این رودخانه مشاهده کرد. چه بر روی کف آن و چه در قسمت های آبشار مانند, این رنگ جلوه ی خاصی را به رودخانه بخشیده و دلیل رنگ قرمز آن وجود یک نوع گیاه خاص و بومی این مکان است که به آن macarenia clavigera گویند.

رسیدن به این رودخانه زیبا کار چندان آسانی هم محسوب نمی شود. در ابتدا باید مسیری را پیاده روی کنید و پس از آن تا رسیدن به پارک اسب سواری کنید ولی با دیدن عکس های زیر شما هم اطمینان حاصل می کنید که ارزش این سختی و ریسک را دارد.

سال ۲۰۰۹ به دلیل مسایل امنیتی درهای این پارک را بر روی توریست ها و گردشگران بستند و حالا پس از سال ها دوباره برای بازدید عموم بازگشایی شده است.

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید

با یکی از شگفت انگیزترین رودخانه های جهان آشنا شوید