image_printپرینت خبر

علیار راستگو اظهار کرد: تعداد بسترهایی کرونایی در بیمارستان های استان از ۳۷۷ نفر در پایان اسفند سال گذشته به ۵۱۸ نفر در روز جاری رسیده است.

وی افزایش مسافرت ها و دید و بازدیدهای نوروزی را از علل افزایش روند ابتلا به کرونا عنوان و خاطرنشان کرد: بر این اساس منع تردد شبانه خودروها از ساعت ۲۲ تا ۳ صبح اعمال می شود .